PRAVILA "SPIKIGINA" ZA SOLO VEČER

- nema čitanja
- nema šalabahtera
- moderator ima pravo postaviti dodatnu temu, o kojoj govorniK neće biti unaprijed obaviješten
- publika mora pljeskati kao luda, bez obzira na dojam o priči, inače će biti uklonjena o vlastitom trošku

PRAVILA "SPIKIGINA" ZA SKUPNU I TEMATSKU VEČER

- nema čitanja
- nema šalabahtera
- svaka priča smije trajati najviše 10 minuta
- moderator ima pravo u drugom dijelu programa postaviti i dodatnu temu, o kojoj govornici nužno ne moraju biti unaprijed obaviješteni
- pričanje na dodatnu temu smije trajati najviše pet(5) minuta
- publika mora pljeskati kao luda, bez obzira na dojam o priči, inače će biti uklonjena o vlastitom trošku


 Festival se odvija uz potporu Gradskog ureda za kulturu, sport i obrazovanje Grada Zagreba

 

Back to top