Nadamo se da naziv Udruge dovoljno jasno govori čime se kani baviti – na koncu to je prvi cilj svakog naziva – ali ipak reskiramo dociranje i pojašnjavamo. Kultipraktik bi trebao asocirati na multipraktičnost, dakle na višestrukost svojih poslova/ praksi – u kulturi. Drugi dio kovanice, praktik, želi reći da ideje pretvara u praksu, riječ u meso, materijalizira ideologiju… i da je pri tome operativan, funkcionalan.

Nije slučajno u logu Udruge švicarski nožić, simbol za sve potrebno na jednom mjestu, samo obogaćen umjetničkim simbolima, perom i kistom. Otvarač smo zadržali ☺

Puni naslov donosi dalje tumačenje i razradu naziva. Udruga se želi baviti kreacijom i akcijom, a očito voli i kentaursko, kovanice, više toga sažeti u malo, proizvesti nove termine, ideje i rješenja.

Kreacija je… znate već, a akcija je očito nastavak praksi spomenutih u nazivu.
Moglo bi se zaključiti da je udruga posebno sklona univerzalnom, kreativnom / originalnom, primijenjenom i kritičkom / angažiranom radu.

Ciljevi Udruge:

  • promoviranja i poticanja tematiziranja relevantnih kulturnih i društvenih tema;
  • istraživanja u područjima suvremene umjetnosti i kulture, društva, ekonomije i medija;
  • promoviranja javnih interesa, interesa civilnog društva, interesa obrazovanja, interesa i slobodne razmjene javnih intelektualnih i kulturnih dobara;

Djelatnosti Udruge:

  • organizira radionice, skupove, festivale, predavanja, tribine i sl. u svrhu tematiziranja relevantnih društvenih, kulturnih i medijskih tema;
  • izrađuje i održava web stranicu s multimedijalnim sadržajima iz područja kulture, umjetnosti, govorništva, medija i društva, sukladno Zakonu;
  • organizira stručno usavršavanje iz područja kulture, medija i društva;
  • vrši istraživanja u vezi s ciljevima Udruge.
  • povezivanja i suradnje s drugim civilnim, medijskim, kulturnim i umjetničkim te društvenim grupama, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.
  • izdavačka djelatnost i multimedijska djelatnost sukladno ciljevima udruge, a u skladu s posebnim zakonom

Za Kultipraktik: predsjednik Kruno Lokotar

 Festival se odvija zahvaljujući potpori
Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i
Ministarstva kulture Republike Hrvatske

 

Back to top